آموزش صنایع دستی

814429217_29290

همکاران مؤسسه خیریه امام جواد (ع) در غرفه این مؤسسه در نمایشگاه خیریه بخشش به علاقمندان معلول و زنان سرپرست خانوار، آموزش صنایع دستی و کار در منزل می دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر به غرفه مؤسسه در نمایشگاه مراجعه فرمائید.


جستجو

آدرس و شماره تماس موسسه

آدرس: شادآباد-خیابان شهید عباس انصاری- نبش خیابان شهیدبرزگر رحیمی- پلاک۹۰- موسسه خیریه امام جوادابن علی علیه السلام

تلفن: ۶۶۳۹۲۲۷۴- ۶۶۳۹۳۷۹۷- ۶۶۳۹۴۱۴۲- ۶۶۳۹۴۲۹۳

شماره حساب و کارت مؤسسه

بانک ملت شعبه اسوه

شماره حساب: ۳۲۱۶۳۱۳۰۰۰
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۹۶۵۷۱۱۱