برگزاری جلسه سازمانهای مردم نهاد منطقه ۱۸ در خیریه امام جواد (ع)

02

جلسه سازمان های مردم نهاد منطقه ۱۸ تهران با حضور کلیه موسسات و تمامی سمن ها و معین منطقه در محل موسسه خیریه امام جوادع امروز(چهارشنبه) برگزار گردید.

مصوبات این جلسه به شرح ذیل است:

۱-انتخاب دبیران کارگروه های منطقه
الف)دبیر کارگروه رفاه و خدمات امور اجتماعی، آقای ذاکری
ب)دبیر کارگروه آسیب های اجتماعی، خانم بهرام آبادیان
ج)دبیر کارگروه کارآفرینی و اشتغال، خانم عبدالوند
د)دبیر کارگروه فرهنگی و مذهبی، آقای آذرنیا
ه)دبیر کارگروه ورزش و سلامت، آقای پژوهی فر
۲-تصویب طرح کارگروه آسیب های اجتماعی جهت ارسال به ستاد توان افزایی
۳-برگزاری دو اردوی  قم و جمکران در ماه برای افراد بی بضاعت منطقه
۴-برگزاری جلسه دبیران کارگروه های تخصصی با معین منطقه در روز شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۰۹

این نشست ها به صورت دوره ای و با هدف هماهنگ سازی اقدامات مردمی و خیرخواهانه در منطقه برگزار میشود.
یادآور می شود میزبان این دوره، موسسه خیریه امام جواد ع بوده است.


جستجو

آدرس و شماره تماس موسسه

آدرس: شادآباد-خیابان شهید عباس انصاری- نبش خیابان شهیدبرزگر رحیمی- پلاک۹۰- موسسه خیریه امام جوادابن علی علیه السلام

تلفن: ۶۶۳۹۲۲۷۴- ۶۶۳۹۳۷۹۷- ۶۶۳۹۴۱۴۲- ۶۶۳۹۴۲۹۳

شماره حساب و کارت مؤسسه

بانک ملت شعبه اسوه

شماره حساب: ۳۲۱۶۳۱۳۰۰۰
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۹۶۵۷۱۱۱