برگزاری مجمع عمومی سالیانه هیئت امنا موسسه خیریه امام جواد(ع)

  • -
IMG_20180306_204513

برگزاری مجمع عمومی سالیانه هیئت امنا موسسه خیریه امام جواد(ع)

مجمع عمومی هیئت امنا در بهمن ماه برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ شد.
۱. گزارش هیئت مدیره و مدیرعامل محترم استماع و به تایید اعضا رسید.
۲. گزارش بازرس محترم استماع و رسیدگی شد.
۳. اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی با رای گیری و اکثریت آرا انتخاب شدند.


اعضای اصلی هیئت مدیره، آقایان: نبی اصلانی، حمیدرضا خواجویی، مهدی قاسمی، یوسف اصلانی و عبدالحمید ابراهیمی.
بازرس قانونی، آقای ناصر عزیزنژاد…

همچنین بر اساس تصمیمات هیئت مدیره جدید به ترتیب آقایان حمیدرضا خواجویی به سمت رئیس هیئت مدیره، یوسف اصلانی به سمت نایب رئیس، مهدی قاسمی به سمت خزانه دار و نبی اصلانی به سمت دبیر جلسات انتخاب شدند.IMG_20180306_204515IMG_20180306_204517

IMG_20180306_204513


جستجو

آدرس و شماره تماس موسسه

آدرس: شادآباد-خیابان شهید عباس انصاری- نبش خیابان شهیدبرزگر رحیمی- پلاک۹۰- موسسه خیریه امام جوادابن علی علیه السلام

تلفن: ۶۶۳۹۲۲۷۴- ۶۶۳۹۳۷۹۷- ۶۶۳۹۴۱۴۲- ۶۶۳۹۴۲۹۳

شماره حساب و کارت مؤسسه

بانک ملت شعبه اسوه

شماره حساب: ۳۲۱۶۳۱۳۰۰۰
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۹۶۵۷۱۱۱