اعضاء هیئت امنا

هئیت امناء موسسه خیریه امام جوادابن علی(ع)

۱- علی اکبر انصاری

۲- یوسف اصلانی

۳- حمیدرضا خواجویی نژاد

۴- ناصر عزیزنژاد

۵- اصغرعنایتی اصل

۶- نبی اصلانی

۷- عباس پارسا

۸- عبدالحمیدابراهیمی

۹- امیر توکلی زاده

۱۰- مهدی قاسمی

۱۱- یوسف عزیزنژاد

۱۲- رضا علیاری

۱۳- محمد رضا رمضانی


جستجو

آدرس و شماره تماس موسسه

آدرس: شادآباد-خیابان شهید عباس انصاری- نبش خیابان شهیدبرزگر رحیمی- پلاک۹۰- موسسه خیریه امام جوادابن علی علیه السلام

تلفن: ۶۶۳۹۲۲۷۴- ۶۶۳۹۳۷۹۷- ۶۶۳۹۴۱۴۲- ۶۶۳۹۴۲۹۳

شماره حساب و کارت مؤسسه

بانک ملت شعبه اسوه

شماره حساب: ۳۲۱۶۳۱۳۰۰۰
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۹۶۵۷۱۱۱