هیئت مدیره مؤسسه

هیئت مدیره موسسه خیریه امام جواد بن علی(ع)

 •  رئیس هیئت مدیره

  • حمیدرضا خواجوئی نژاد
 •  نایب رئیس هیئت مدیره
  • یوسف اصلانی
 •  عضو هئیت مدیره
  • عبدالحمید ابراهیمی
 •  دبیر جلسات هئیت مدیره
  • نبی اصلانی
 • خزانه دار
  • مهدی قاسمی
 • مدیرعامل: محمدعلی ذاکری

جستجو

آدرس و شماره تماس موسسه

آدرس: شادآباد-خیابان شهید عباس انصاری- نبش خیابان شهیدبرزگر رحیمی- پلاک۹۰- موسسه خیریه امام جوادابن علی علیه السلام

تلفن: ۶۶۳۹۲۲۷۴- ۶۶۳۹۳۷۹۷- ۶۶۳۹۴۱۴۲- ۶۶۳۹۴۲۹۳

شماره حساب و کارت مؤسسه

بانک ملت شعبه اسوه

شماره حساب: ۳۲۱۶۳۱۳۰۰۰
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۹۶۵۷۱۱۱