نیازهای خیریه

با تشکر از خیرین بزرگوار نیازهای خیریه مواد غذایی ، پوشاک ، لوازم خانگی گاز ، یخچال ،فرش،… جهت تامین جهزیه ۵نوع عروس در نیمه اول سال ۱۳۹۴شماره حساب موسسه خیریه امام جوادابن علی (ع) جهت کمک خیرین ارجمند و گرانمایه به شرح ذیل ا ست:

شماه حساب ۳۲۱۶۳۱۳۰۰۰ موسسه خیریه امام جوادابن علی (ع) نزدبانک ملت شعبه اسوه

 شماره کارت ۷۱۱۱-۶۹۶۵-۳۳۷۹-۶۱۰۴ به نام موسسه خیریه امام جواد ابن علی (ع) نزدبانک ملت شعبه اسوه


جستجو

آدرس و شماره تماس موسسه

آدرس: شادآباد-خیابان شهید عباس انصاری- نبش خیابان شهیدبرزگر رحیمی- پلاک۹۰- موسسه خیریه امام جوادابن علی علیه السلام

تلفن: ۶۶۳۹۲۲۷۴- ۶۶۳۹۳۷۹۷- ۶۶۳۹۴۱۴۲- ۶۶۳۹۴۲۹۳

شماره حساب و کارت مؤسسه

بانک ملت شعبه اسوه

شماره حساب: ۳۲۱۶۳۱۳۰۰۰
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۹۶۵۷۱۱۱