واحد فرهنگی اجتماعی

برگزاری نمایشگاههای آثار تولیدی زنان سرپرست خانوار و فروش آثار و محصولات به نفع آنان ، برگزاری اردوهای سیاحتی‌ـ‌زیارتی ، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های فرهنگی ، برگزاری دوره های آموزشی و مهارتهای زندگی در حیطه فعالیت‌های این واحد قرار داد.


جستجو

آدرس و شماره تماس موسسه

آدرس: شادآباد-خیابان شهید عباس انصاری- نبش خیابان شهیدبرزگر رحیمی- پلاک۹۰- موسسه خیریه امام جوادابن علی علیه السلام

تلفن: ۶۶۳۹۲۲۷۴- ۶۶۳۹۳۷۹۷- ۶۶۳۹۴۱۴۲- ۶۶۳۹۴۲۹۳

شماره حساب و کارت مؤسسه

بانک ملت شعبه اسوه

شماره حساب: ۳۲۱۶۳۱۳۰۰۰
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۹۶۵۷۱۱۱