واحد مددکاری

این واحد به شناسایی خانواده هایی می پردازند که پدر و نان‌آور خود را از دست داده و محل در آمدی برای گذران زندگی خود ندارند. مبالغ اهدایی از سوی خیرین هر چند اندک باشد، تأثیر چشمگیری بر کیفیت زندگی مددجویان دارد.


جستجو

آدرس و شماره تماس موسسه

آدرس: شادآباد-خیابان شهید عباس انصاری- نبش خیابان شهیدبرزگر رحیمی- پلاک۹۰- موسسه خیریه امام جوادابن علی علیه السلام

تلفن: ۶۶۳۹۲۲۷۴- ۶۶۳۹۳۷۹۷- ۶۶۳۹۴۱۴۲- ۶۶۳۹۴۲۹۳

شماره حساب و کارت مؤسسه

بانک ملت شعبه اسوه

شماره حساب: ۳۲۱۶۳۱۳۰۰۰
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۹۶۵۷۱۱۱