کاروان زیارتی مشهد مقدس ـ شهریور ۹۴

مشهد مقدس.شهریور 94

 

به همت موسسه خیریه امام جواد ع کاروانی متشکل از ۱۰۰ نفر از خانواده های تحت پوشش به همراه پرسنل موسسه، در شهریور ماه عازم مشهد مقدس شده اند.

لازم به توضیح است این کاروان حداقل سالی دوبار در شهریور و اسفند برای زیارت امام رضا ع عازم میشود.

 


جستجو

آدرس و شماره تماس موسسه

آدرس: شادآباد-خیابان شهید عباس انصاری- نبش خیابان شهیدبرزگر رحیمی- پلاک۹۰- موسسه خیریه امام جوادابن علی علیه السلام

تلفن: ۶۶۳۹۲۲۷۴- ۶۶۳۹۳۷۹۷- ۶۶۳۹۴۱۴۲- ۶۶۳۹۴۲۹۳

شماره حساب و کارت مؤسسه

بانک ملت شعبه اسوه

شماره حساب: ۳۲۱۶۳۱۳۰۰۰
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۹۶۵۷۱۱۱